[1]
E. Zając, „Interpretacje związków frazeologicznych z leksemami ucho, oko, nos, język, serce – badania na grupie dzieci pięcioletnic”h, pf, t. 78, s. 411–424, grudz. 2023.