[1]
J. Reichan, Wyraz ZALEWAJKA w gwarach polskich, pf, t. 77, s. 397-407, grudz. 2022.