Buława, M. (2022) „JARMUŻ, WARMUZ, FARMUGA – o kilku pokrewnych etymologicznie germanizmach w gwarowym słownictwie kulinarny”m, Prace Filologiczne, 77, s. 25-42. doi: 10.32798/pf.995.