Kuligowska, K. (2022) Nazwy potraw we frazeologii polskiej, Prace Filologiczne, 77, s. 247-271. doi: 10.32798/pf.994.