Jaros, I. (2022) „PRAŻOKI I PRAŻUCHY, PRAŻUCHA I PORKA – czyli o regionalnych wariantach nazwy pewnej ziemniaczanej potraw”y, Prace Filologiczne, 77, s. 67-75. doi: 10.32798/pf.989.