Lisczyk, K. (2023) Użycie rzeczownika deprawacja jako źródło wiedzy o problemach dotyczących moralności, Prace Filologiczne, 78, s. 181–198. doi: 10.32798/pf.958.