Nagórko, A. (2021) Anny Wierzbickiej key words a kulturemy: porównywanie języków – porównywanie kultur?, Prace Filologiczne, 76, s. 387–400. doi: 10.32798/pf.878.