Kaproń-Charzyńska, I. (2021) (Meta)refleksja nad motywacją słowotwórczą w tekście, Prace Filologiczne, 76, s. 197–210. doi: 10.32798/pf.871.