Bronikowska, R. (2021) Predykatywne użycia przymiotników w rodzaju żeńskim w dawnej polszczyźnie – semantyczna charakterystyka na podstawie danych korpusowych, Prace Filologiczne, 76, s. 49–65. doi: 10.32798/pf.869.