Pstyga, A. (2021) „Wzór, analogia, podobieństwo oraz motywacja kulturowa w perspektywie słowotwórcze”j, Prace Filologiczne, 76, s. 455–468. doi: 10.32798/pf.858.