Müller, A. (2020) Pole leksykalno-semantyczne MIÓD PITNY w polszczyźnie XVI wieku, Prace Filologiczne, (75/2), s. 115–133. doi: 10.32798/pf.696.