Pietrow, J. (2020) W kręgu japońskiej gramatyki i pragmatyki miejsca – gramatykalizacje oraz leksykalizacje rzeczownika TOKORO, Prace Filologiczne, (75/2), s. 157–177. doi: 10.32798/pf.691.