Zagłoba, K. (2020) Pokoleniowe zróżnicowanie leksyki z pola tematycznego OGRZEWANIE DOMU w języku mieszkańców Zalesia w powiecie poddębickim, Prace Filologiczne, (75/2), s. 373–386. doi: 10.32798/pf.690.