Geben, K. (2020) Postawa autonomiczna studenta a strategie uczenia się języka polskiego (studium przypadku), Prace Filologiczne, (75/2), s. 29-43. doi: 10.32798/pf.689.