Wiślicki, J. (2020) Dziurawiąc cytat: problem zmiennych w wyrażeniach mowy niezależnej, Prace Filologiczne, (75/2), s. 361–372. doi: 10.32798/pf.688.