Łysik, M. (2020) Wybrane funkcje pragmatyczne operatora NIE WIEM w języku mówionym (analiza korpusowa), Prace Filologiczne, (75/2), s. 101–114. doi: 10.32798/pf.685.