Świątek, A. (2020) Bóg stworzył czy utworzył człowieka? Cechy semantyczne czasowników STWORZYĆ i UTWORZYĆ, Prace Filologiczne, (75/2), s. 297–312. doi: 10.32798/pf.684.