Sicińska, K. (2020) O statusie i nazewnictwie odmian języka polskiego na dawnych Kresach Wschodnich, Prace Filologiczne, (75/2), s. 237–262. doi: 10.32798/pf.682.