Dąbrowska-Kamińska, A. (2020) „Z uwag o języku "Złego" Leopolda Tyrmand”a, Prace Filologiczne, (75/2), s. 15-27. doi: 10.32798/pf.680.