Sujkowska, K. (2020) Uwagi o słownictwie regionalnym dotyczącym szkoły w języku mieszkańców Przemyśla, Prace Filologiczne, (75/2), s. 263–275. doi: 10.32798/pf.678.