Karpeta, P. (2020) „Jak cię widzą, tak cię piszą. Językowo-kulturowy obraz świata utrwalony w antroponimach nieoficjalnych Łazów, Majdowa i Ciechostowic w powiecie szydłowiecki”m, Prace Filologiczne, (75/2), s. 45–57. doi: 10.32798/pf.676.