Siudzińska, N. (2023) Kompetencje słowotwórcze polskich dzieci dwujęzycznych mieszkających w Irlandii (na przykładzie derywatów modyfikacyjnych), Prace Filologiczne, 78, s. 361–374. doi: 10.32798/pf.1216.