Cygan, S. (2023) Teksty gwarowe z polskiego obszaru językowego jako źródło przejawów świadomości językowej mieszkańców wsi, Prace Filologiczne, 78, s. 61–78. doi: 10.32798/pf.1206.