Sobotka, P. (2023) Rozwój i funkcja -kV-operatorów w językach północnosłowiańskich, Prace Filologiczne, 78, s. 389–409. doi: 10.32798/pf.1201.