Słoboda, A. (2023) Zmiany składniowe w wybranych konstrukcjach z bezokolicznikiem w średniowiecznej polszczyźnie, Prace Filologiczne, 78, s. 375–387. doi: 10.32798/pf.1190.