Rodek, E. (2023) „Rzeczowniki żeńskoosobowe zakończone na -yni/-ini, -ica, -iczka, -aczka, -anka, -arka w XVII i XVIII wieku (na materiale z Elektronicznego korpusu tekstów polskich z XVII i XVIII w.”), Prace Filologiczne, 78, s. 339–360. doi: 10.32798/pf.1130.