Piasecka, M. (2023) Partykuły epistemiczne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego dla poziomów A1 i A2, Prace Filologiczne, 78, s. 231–244. doi: 10.32798/pf.1127.