Łachnik, J. (2023) Wybrane problemy polityczne i społeczne w najnowszym słownictwie polskim – na materiale Obserwatorium Językowego UW, Prace Filologiczne, 78, s. 199–212. doi: 10.32798/pf.1120.