Nobis, I. (2023) Językowo-kulturowy obraz ziemi świętokrzyskiej utrwalony w mikrotoponimii (na przykładzie nazw terenowych powiatu kazimierskiego), Prace Filologiczne, 78, s. 213–230. doi: 10.32798/pf.1100.