Zając, E. (2023) „Interpretacje związków frazeologicznych z leksemami ucho, oko, nos, język, serce – badania na grupie dzieci pięcioletnic”h, Prace Filologiczne, 78, s. 411–424. doi: 10.32798/pf.1081.