Biernacka, M. (2023) „Kształcenie wymowy a rozwijanie produkcji, interakcji i mediacji ustnej, czyli redefinicja celów nauczania jpj”o, Prace Filologiczne, 78, s. 13–31. doi: 10.32798/pf.1075.