Reichan, J. (2022) Wyraz ZALEWAJKA w gwarach polskich, Prace Filologiczne, 77, s. 397-407. doi: 10.32798/pf.1039.