Kaproń-Charzyńska, Iwona. 2021. (Meta)refleksja Nad Motywacją Słowotwórczą W Tekście. Prace Filologiczne 76 (grudzień), 197–210. https://doi.org/10.32798/pf.871.