Topolińska, Zuzanna. 2020. „Derywacja Semantyczna, Czyli O Słowotwórstwie Inacze”j. Prace Filologiczne, nr 75/2 (grudzień), 313–317. https://doi.org/10.32798/pf.814.