Pędzisz, Joanna, i Przemysław Staniewski. 2020. Językowe Wykładniki Propriocepcji W Tańcu Współczesnym: Perspektywa Kognitywna. Prace Filologiczne, nr 75/2 (grudzień), 135–155. https://doi.org/10.32798/pf.693.