Zagłoba, Katarzyna. 2020. Pokoleniowe Zróżnicowanie Leksyki Z Pola Tematycznego OGRZEWANIE DOMU W Języku Mieszkańców Zalesia W Powiecie Poddębickim. Prace Filologiczne, nr 75/2 (grudzień), 373–386. https://doi.org/10.32798/pf.690.