Wiślicki, Jan. 2020. Dziurawiąc Cytat: Problem Zmiennych W Wyrażeniach Mowy Niezależnej. Prace Filologiczne, nr 75/2 (grudzień), 361–372. https://doi.org/10.32798/pf.688.