Świątek, Agnieszka. 2020. Bóg Stworzył Czy Utworzył Człowieka? Cechy Semantyczne Czasowników STWORZYĆ I UTWORZYĆ. Prace Filologiczne, nr 75/2 (grudzień), 297–312. https://doi.org/10.32798/pf.684.