Sicińska, Katarzyna. 2020. O Statusie I Nazewnictwie Odmian Języka Polskiego Na Dawnych Kresach Wschodnich. Prace Filologiczne, nr 75/2 (grudzień), 237–262. https://doi.org/10.32798/pf.682.