Dąbrowska-Kamińska, Anna. 2020. „Z Uwag O Języku "Złego" Leopolda Tyrmand”a. Prace Filologiczne, nr 75/2 (grudzień), 15-27. https://doi.org/10.32798/pf.680.