Siudzińska, Natalia. 2023. Kompetencje Słowotwórcze Polskich Dzieci Dwujęzycznych Mieszkających W Irlandii (na Przykładzie Derywatów Modyfikacyjnych). Prace Filologiczne 78 (grudzień), 361–374. https://doi.org/10.32798/pf.1216.