Cygan, Stanisław. 2023. Teksty Gwarowe Z Polskiego Obszaru Językowego Jako źródło Przejawów świadomości Językowej Mieszkańców Wsi. Prace Filologiczne 78 (grudzień), 61–78. https://doi.org/10.32798/pf.1206.