Kowalewski, Hubert, i Katarzyna Prorok. 2023. A Cognitive Analysis of Polish Folk Plant Names. Prace Filologiczne 78 (grudzień), 109–128. https://doi.org/10.32798/pf.1003.