BRONIKOWSKA, R. Predykatywne użycia przymiotników w rodzaju żeńskim w dawnej polszczyźnie – semantyczna charakterystyka na podstawie danych korpusowych. Prace Filologiczne, v. 76, p. 49–65, 30 dez. 2021.