PSTYGA, A. Wzór, analogia, podobieństwo oraz motywacja kulturowa w perspektywie słowotwórczej. Prace Filologiczne, v. 76, p. 455–468, 30 dez. 2021.