TOPOLIŃSKA, Z. Derywacja semantyczna, czyli o słowotwórstwie inaczej. Prace Filologiczne, n. 75/2, p. 313–317, 31 dez. 2020.