PĘDZISZ, J.; STANIEWSKI, P. Językowe wykładniki propriocepcji w tańcu współczesnym: perspektywa kognitywna. Prace Filologiczne, n. 75/2, p. 135–155, 31 dez. 2020.