PIETROW, J. W kręgu japońskiej gramatyki i pragmatyki miejsca – gramatykalizacje oraz leksykalizacje rzeczownika TOKORO. Prace Filologiczne, n. 75/2, p. 157–177, 31 dez. 2020.