WIŚLICKI, J. Dziurawiąc cytat: problem zmiennych w wyrażeniach mowy niezależnej. Prace Filologiczne, n. 75/2, p. 361–372, 31 dez. 2020.