ŚWIĄTEK, A. Bóg stworzył czy utworzył człowieka? Cechy semantyczne czasowników STWORZYĆ i UTWORZYĆ. Prace Filologiczne, n. 75/2, p. 297–312, 31 dez. 2020.